Begeleiding

Tijdens de regen is de regenboog niet altijd zichtbaar, de ontwikkeling blijkt dan niet te verlopen zoals gewenst, waardoor begeleiding soms noodzakelijk is. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een gedragsstoornis (zoals ODD), een motorische stoornis (zoals DCD), een ontwikkelingsstoornis (zoals PDD-NOS, Asperger of MCDD), een concentratiestoornis (zoals ADHD) of iets anders de oorzaak is van een verstoorde en/of moeizame opvoeding/ontwikkeling.

Als pedagogisch begeleider begeleid ik onder andere kinderen en volwassenen met bovenstaande stoornissen. Doelstelling in het algemeen is om het kind zo goed mogelijk met zijn/haar stoornis om te leren gaan, met de meest mogelijke zelstandigheid voor de toekomst. Het gezin en de omgeving mogen we hierbij niet uit het oog verliezen. Het is een totaalplaatje waar we met elkaar mee te maken hebben, waarbij de kern van de pedagogische begeleiding ligt bij het begeleiden van de persoon met de stoornis. De begeleiding kan in het eigen huis plaatsvinden, tijdens allerlei te ondernemen activiteiten en ook bij mij thuis. Is er geen sprake van een stoornis, maar wel van een moeizame opvoeding, dan begeleid ik gezinnen om de balans (terug) te vinden en geef ik begeleiding bij de opvoeding van kinderen en kom ik regelmatig langs om gezinnen bij te staan en te ontlasten.